Açık Rıza Beyanı

Kullanıcı Aydınlatma Metni'ni okudum.

Kişisel verilerimin, Kullanıcı Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde;

İletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi, kişisel verilerimin saklanması ve sizlere sunduğumuz hizmetin geliştirilmesi amaçlarıyla kullanılan alt yapısı yurt dışında bulunan BT Sistemleri aracılığıyla yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

Kimlik ve iletişim kategorisindeki kişisel verilerimin Şirket ve hizmetlerinin tanıtımı ve bülten gönderimi yapılması amacıyla ileti gönderilmesi kapsamında işlenmesine onay veriyorum.

Bitci Borsa Teknoloji A.Ş. tarafından aşağıda belirtmiş olduğum iletişim kanalı/kanalları vasıtasıyla, bülten gönderimi amacıyla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.

E-posta

SMS

Telefon