Müşterini Tanı (KYC) Politikası

Bitci Borsa Teknoloji A.Ş. ("Bitci") olarak, müşterilerimize, hesap güvenliğine büyük önem vermek de dahil olmak üzere en iyi müşteri hizmetlerini sunma konusunu son derece ciddiye almaktayız. Herhangi bir kimlik hırsızlığı veya sahteciliği durumunun önlenmesi amacıyla, KYC (Müşterini Tanı) politikasını harfiyen uygulamaktayız.

Bu kapsamda, İşlem hesabı açtıktan sonra müşterilerimizin alım-satım işlemi yapmaya başlamadan önce yerine getirmeleri gereken hızlı ve basit bir prosedürümüz bulunmaktadır. Bu prosedür, Bitci’nin sunduğu hizmetler kapsamında tüm işlem hesaplarının güvenliğini ve emniyetini temin etmek maksadıyla hazırlanmıştır.

Müşterini tanı politikasının amacı ise; risk temelli bir yaklaşımla Bitci bünyesindeki müşterileri, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek olası riskleri azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında Bitci çalışanlarını bilinçlendirmek ve bilgilendirmektir. Ayrıca bu kapsamda Bitci’nin faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin müşterilere bildirilmesi de amaçlanmaktadır.

Bu KYC Politikası kapsamında, Bitci’nin faaliyetlerine halel gelmemesi amacıyla haklarında tanıma politikası işletilen müşteriler, www.bitci.com.tr adresinden erişilen platforma (“Platform”) üye olan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında işbu KYC Politikası’ndaki hususları kabul eden gerçek kişiyi ifade etmektedir.

1.Kimlik Doğrulama

Bitci, işbu KYC Politikası uyarınca yürürlükteki mevzuat ve Şirket içi diğer politikalar çerçevesinde aşağıdaki önlemlere başvurmaktadır.

Müşteri kimlik doğrulama

Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için önlemler alma

Müşteri’nin yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme

Müşteri’yi ve Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemleri ile müşteri ilişkileri boyunca izlenme ve Müşteri profili ile karşılaştırma

Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli Müşteri’leri, işlemleri ve diğer müşterileri izleme

KYC Politikası çerçevesinde Müşteri kimliği, Müşteri ile Şirket arasında hizmet ilişkisi kurulmadan ya da Müşteri herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce tamamlanmaktadır. Müşteri ile Şirket hizmet ilişkisi kurulurken Müşteri’nin Şirket’e ait Platform’a üye olma amacı ve bu Platform’da yapacağı işlemler ile amaçladığı hususlar hakkında bilgi edinilecektir.

Bitci, 4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine uygun bir politika izlemektedir.

Üye olurken istenen belgeler

Gerçek kişi kullanıcılarımız için;

T.C. Kimlik Numarasını ve fotoğrafını içeren nüfus cüzdanı sureti

Boş bir kağıda kullanıcının Adı Soyadı – Günün Tarihi – Bitci.com.tr yazıp kağıt ve kullanıcının yüzü net gözükcek şekilde selfie (öz çekim) fotoğraf

Telefon numarası

E-posta adresi

Kimlik doğrulama prosedürü yürütülecek haller;

Hizmet ilişkisi kurarken parasal tutardan bağımsız olarak

Ayrıca;

Tek bir kripto varlık alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100.000,00 TL eşit veya fazla ise;

Tek bir kripto varlık takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 100.000,00 TL eşit veya fazla ise;

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda parasal tutardan bağımsız olarak

Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde parasal tutardan bağımsız olarak

Platform üzerinde işlem talep eden Müşteri’nin, söz konusu işlemi üçüncü bir kişinin yararına gerçekleştirdiği durumlarda; hem işlemi talep eden Müşteri’nin hem de yararına işlem yapılan üçüncü kişinin kimlik doğrulaması yapılmaktadır.

Müşteri’nin kendi adına hareket ettiğini beyan ettiği; ancak üçüncü bir kişinin yararına hareket ettiğinden şüphelenilen hallerde, Şirket gerçek yararlanıcının kimliğini belirlemek için bütün önlemleri almaktadır.

Bitci, yürürlükteki mevzuat uyarınca Platform’daki ve her türlü ortamdaki belgeleri düzenleme tarihinden ve kimlik tespitine ilişkin bilgileri ise son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza edecek ve talep edildiği takdirde ilgililerine ibraz edecektir.

Ayrıca takma ad veya sahte isimlerle kullanıcı hesabı açmak isteyen müşteriler, gerekli bilgi ve belgeleri vermeyi reddeden müşteriler, suç gelirleri ve terörizmin aklanması konusunda uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından (OFAC, AB, BM, HMT, vb.) yayınlanan listelerde bulunan müşteriler Avrupa Birliği 1 Numaralı Direktifi, Basel İlkeleri, Viyana Konvansiyonu, Strazburg Konvansiyonu, Palermo Sözleşmesi, Wolfsberg Prensipleri, Avrupa Birliği 2 Numaralı Direktifi, Egmont Grubu, FATF, Avrupa Birliği 3 Numaralı Direktifi hüküm ve düzenlemelerine aykırı davranışta bulunan müşteriler, kimlik doğrulama taahhüt edilmediği ya da hizmet ilişkisinin amacı konusunda yeterli bilgi temin edilemeyen müşteriler, para aklama için Şirket’in dahili bilgi sisteminde terörizmin finansmanı ve ilgili mali suçlara (dolandırıcılık, taklitçilik, organize suçlar, vb.) ilişkin olumsuz bir kayda sahip olan müşteriler, yasadışı bahis, kumar işlemleri yapan müşteriler ile Bitci arasında herhangi bir hizmet ilişkisi kurulamayacaktır.

Kullanıcılar sitede hesap sahibi olmak için bir üye formu doldururlar. İşlem yapmak isteyen kullanıcıların kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadırlar. Aksi takdirde, Bitci işlem yapmamak ya da hesabı durdurma hakkına tek taraflı olarak sahiptir.

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

Bitci Borsa Teknoloji Anonim Şirketi (kısaca Bitci”) olarak, platformumuzda işlem güvenliğini sağlamak ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına aşağıda yer alan bilgileri 5549 sayılı Kanun ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde talep etmekteyiz.

Önemli Açıklama: Kripto varlık hizmet platformumuzda yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Platforma üye olmadan önce Bitci Borsa Kullanıcı Sözleşmesi’ni incelemenizi önemle rica ederiz.

Ad ve soyadı

Doğum tarihi ve yeri

Kimlik belgesinin türü ve numarası

Uyruğu

İkametgâh adresi

Telefon ve faks numarası

Elektronik posta adresi

Çalıştığı iş alanı ve mesleği

Bitci Borsa Teknoloji A.Ş.’ye ait Bitci.com.tr platformunda açacağım tüm hesaplarımda gerçek kişi kullanıcı olarak yalnız kendi adıma hareket ettiğimi, aksi takdirde yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca hukuki veya cezai yaptırıma tabi olabileceğim hususunu anladığımı beyan ve taahhüt ederim.

Bu formda açıklamış olduğum bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, beyan ederim.

Ad - Soyad

İmza