Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Taraflar

İşbu BİTCİ BORSA Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) BİTCİ Borsa Teknoloji A.Ş. (“BİTCİ BORSA”) ile Bitci.com.tr web sitesi, BİTCİ Mobil Uygulaması gibi BİTCİ BORSA tarafından geliştirilen, yayınlanan veya işletilen herhangi bir mecra, uygulama ve platformu (“Platform”) üye olarak veya ilgili Platform’un özelliklerine göre mümkünse üye olmadan kullanan, bunlara erişim sağlayan ve bu Platformlarda kullanıma sunulan içerik, ürün ve hizmetleri kullanan kullanıcının (“Kullanıcı” veya “siz”) arasında, bu maddede sayılan eylem veya işlemlerin icra anından itibaren geçerli olmak üzere düzenlenmiştir.

BİTCİ BORSA web sitesi üzerinden sunduğu temel hizmetlerin (Kripto Birimi Hizmetleri) yanında, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki koşulları sağlayan Kullanıcılara dönemsel olarak şartları ve uygulaması Platform üzerinden yayınlanacak olan Stake Hizmetlerini de sunmaktadır. Yapılması halinde her bir Stake uygulaması dönemsel ilan edilecek şart ve koşullara tabi olacaktır. Bitci.com.tr sayfasında yayınlanacak olan bu şartlar işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz eki ve parçasıdır.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ile (yapılması halinde) Stake uygulamasında belirtilen koşulları kabul etmiyorsanız, Bitci.com.tr web sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan ürün/hizmetleri doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayınız.

 1. Tanımlar

2.1. BİTCİ BORSA: BİTCİ Borsa Teknoloji Anonim Şirketi’ni belirtir.

2.2. Dijital Cüzdan: Kripto varlık adreslerini ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasına verilen isimdir. Kripto varlıklar, adresler arasında transfer edilebilir. Bu kripto varlık adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.

2.3. Kullanıcı: Bitci.com.tr sayfasındaki Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayan gerçek kişiler anlamına gelir.

2.4. Kripto Varlık: Kriptografi şifreleme yöntemini kullanan, takas işlemlerinde kullanılabilen, bir merkezi olmayan, serbest piyasaya göre değişiklik gösteren, nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanan dijital varlıktır.

2.5. Platform: Bitci.com.tr internet sitesini ve BİTCİ BORSA’ya ait Android ile IOS işletim sistemi temelli hizmet veren mobil uygulamalar anlamına gelir.

2.6. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası: BİTCİ BORSA’dan hizmet alan gerçek kişi kullanıcıların kişisel verilerine ve çerez kullanımına dair genel gizlilik politikasını belirten ve kullanıcıların erişimine açık metni belirtir.

2.7. Hizmetler: BİTCİ BORSA’nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak Kullanıcılara tanınan uygulamaları ifade eder.

2.8. KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

2.9. Şirket Politikaları: İşbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil eden (i) Kara Para Aklamayı Önleme Politikası (AML Politikası), (ii) Müşterini Tanı (KYC) Politikası, (iii) Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Aydınlatma Metni, (iv) Gizlilik Politikası ve (v) Çerez Politikası başta olmak üzere tüm metinlerini ifade eder. Bahsi geçen metinler, işbu Sözleşme ile bir bütün olup bu metinlerde yer alan esasların ihlal edilmesi işbu Sözleşme’nin ihlali ile eşdeğer niteliktedir.

 1. Hak ve Yükümlülükler

3.1. BİTCİ BORSA Hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere), BİTCİ Borsa Teknoloji Anonim Şirketi’dir. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif hakları tamamen BİTCİ BORSA’ya aittir. Servislerin ve Hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına hiçbir şekilde izin verilmemektedir.

3.2. Kullanıcı; hesabını, yükümlülüklerini ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini her ne ad altında olursa olsun başkasına kullandıramaz. Bu durumda BİTCİ BORSA kullanıcının hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahiptir. BİTCİ BORSA’nın bu haklarını kullanması nedeniyle Kullanıcı, tüm haklarından geri dönülmez bir şekilde vazgeçtiğini kabul eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de Kullanıcıya aittir.

3.3. Kullanıcı, web sitesine erişim sağlamak veya herhangi bir Platform’dan BİTCİ BORSA’ya ait uygulamaları indirmek veya Platform’a giriş yapmak suretiyle veya BİTCİ BORSA’nın üyelik sayfasında verilen kayıt formu doldurulduktan sonra, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile üye olur. Kullanıcı, BİTCİ BORSA tarafından yayınlanan web siteleri, uygulamalar veya herhangi bir Platform’a kayıt sırasında, güncel ve doğru kimlik bilgilerini, kendine ait fotosunu ve diğer iletişim bilgilerini sisteme yükleyeceğini ve bu bilgilere ilişkin herhangi bir değişiklik olması durumunda gecikmeksizin BİTCİ BORSA’ya değişikliği bildireceğini kabul eder. Hizmetlerin kullanılması, işbu Sözleşme’nin onayı şartına bağlıdır. Platform’a üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, ayrıca şifre ve Kullanıcı adının korunmasından, başka kimselerle paylaşılmamasından Kullanıcı’nın kendisi sorumludur. Bu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi veya yetkisiz bir şekilde Hizmetlerin kullanılması halinde, Kullanıcı tarafından BİTCİ BORSA’ya e-posta yoluyla bildirim yapılıncaya kadar Kullanıcı tarafından yapılan tüm işlemler Kullanıcı tarafından yapılmış gibi kabul edilecektir, BİTCİ BORSA bu durumda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı hesaplarına ilişkin tüm mülkiyet ve zilyetlik hakları BİTCİ BORSA’ya aittir.

3.4. BİTCİ BORSA, Kullanıcı’nın, BİTCİ BORSA ürün, hizmet veya içeriklerine dair erişim, alım satım veya diğer işlem sürelerine ilişkin gecikmeden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kullanıcının, BİTCİ BORSA platformlarındaki işlemlerini Kullanıcı ismine kayıtlı olan banka hesabından yapılması zorunludur. Kullanıcı, BİTCİ BORSA ürün ve hizmetlerini alma, satma ve kullanma kuralları Platformlar üzerinde yayımlanır ve diğer sayfalarda bulunan uyarılar ve kuralların bütünüdür. BİTCİ BORSA, ürünlerinin veya hizmetlerinin erişimi, alımı, satımı ve kullanımına kurallarda değişiklik yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Kullanıcının hatası sonucu doğacak, her türlü zarar, sorumluluk ve/veya kayıplardan dolayı BİTCİ BORSA veya Yöneticilerinin yahut çalışanlarının ve bu Platform’da yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbirinin hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. Kullanıcılar yalnızca hukuka ve mevzuata uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların hukuka ve mevzuata aykırı işlem yapmalarının fark edilmesi halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan Kullanıcı, kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. BİTCİ BORSA, Platform üzerinde listelenen Kripto Varlıklar bakımından Mevzuata uyum sağlamak maksadıyla ve/veya münhasıran kendi takdirinde belirleyeceği sair nedenlerle (piyasa koşulları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talimatları ve/veya kararları vb.) Platform nezdinde işlem görecek olan Kripto Varlıkların çeşitlerini ve adetlerini belirlemeye, listelenme sürelerini ve sair kampanya, tanıtım, ödül gibi etkinlikleri tayin etmeye ve gerekli gördüğü hal ve koşullarda Platform nezdinde listelenen Kripto Varlıklara ve sair kampanya, tanıtım, ödül gibi etkinliklere ilişkin hizmet sunmayı sonlandırmaya münhasıran yetkilidir. BİTCİ BORSA’nın yasal düzenlemeler, Şirket Politikaları ve sair sebepler ile sunduğu hizmetler ve Platform üzerinde yapılabilecek işlemlerde gittiği değişiklikleri içeren haliyle hizmet kapsamı ve ne şekilde sunulacağına ilişkin değişiklikleri yine Platformlar üzerinden duyurur. Kullanıcı’nın bulunduğu ülkeye göre hizmetlerin kapsamı farklılık gösterebilecektir.

3.6. Platform’a üyelik şartları veya BİTCİ BORSA ürün, hizmet veya içeriklerinden bunların bulunduğu Platformlar’da kullanım şartları işlem limitine, kullanılan Hizmete veya diğer şartlara göre farklılık gösterebilir. Talebe rağmen, Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin belgelenmemesi veya varsa, BİTCİ BORSA tarafından talep edilen diğer bilgi veya belgelerin zamanında sunulmaması veya BİTCİ BORSA’nın münhasır takdirine göre, haklı sebeplerin varlığı halinde, BİTCİ BORSA kullanıcıya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri, sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatları uyarınca yürütülmesi amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde Kullanıcı, bu bilgi ve belgelerin ilgili resmi makamlar ile paylaşılacağını kabul etmektedir. BİTCİ BORSA, bu haller dışında kullanıcıya ait kimlik, adres, bilgi ve belgelerini ancak BİTCİ BORSA Gizlilik Politikası uyarınca gerçek ve/veya tüzel kişiler ile paylaşacağını taahhüt eder.

3.7. BİTCİ BORSA, Kullanıcı’ya ilişkin üyeliği, BİTCİ BORSA ürün veya hizmetlerinin kullanılmasına veya bunların mümkünse alım satımına dair tabi olunan kurallarını veya Hizmetleri herhangi bir sebeple dilediği zaman askıya alma veya durdurma hakkını haizdir. Bu durumda BİTCİ BORSA, bu değişikliği Kullanıcı’ya Platformlar aracılığı ile bildirebilir. BİTCİ BORSA ürün, hizmet veya sitelerinin kullanılmasına dair işlemlerin, Kullanıcı ile aynı ismin altına kayıtlı olan hesaplardan, kredi kartından veya diğer ödeme araçlarından yapılması zorunludur. İşlemlere ilişkin herhangi bir risk saptanması durumunda, tüm masraflar Kullanıcıda olmak üzere, BİTCİ BORSA söz konusu işlemleri iptal etme hakkına sahiptir. Bankadan, Kullanıcıdan veya diğer üçüncü kişilerden kaynaklı gecikmelerden, işlemlerden BİTCİ BORSA sorumlu tutulamaz. BİTCİ BORSA reddettiği, riskli gördüğü ve gerçekleştirmediği işlemlere ilişkin ilgili kullanıcıdan kimlik ibrazı veya diğer bilgi / belge isteme hakkını saklı tutar.

3.8. Hizmetlere ilişkin destek [email protected] e-posta adresi üzerinden sağlamaktadır. BİTCİ BORSA bu e-posta adresi dışında bir yöntem ile Kullanıcılarına destek hizmeti sağlamaz, destek yazışmalarında şifre sormaz, Kullanıcılarından Kripto Varlık göndermeleri için bir Kripto Varlık adresi bildirmez. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, BİTCİ BORSA bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle kullanıcılarının uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar kendi hesaplarının güvenliklerini kendileri sağlamak zorundadır.

Kullanıcılar, Platform üzerinden Hizmetlerden faydalanabilirler. Platform’da oluşan fiyatları BİTCİ BORSA belirlemediğinden fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan BİTCİ BORSA sorumlu tutulamaz.

BİTCİ BORSA, yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunmadığı gibi Platformlar üzerinden hiçbir şekilde alım satım tavsiyesinde de bulunmamaktadır. Kullanıcı tarafından BİTCİ BORSA haricinde bir alış satış platformunda yapılan alış satış işlemlerinden ve bu işlemlerden doğan ya da doğacak zararlardan da BİTCİ BORSA hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.9. Kripto Varlık birimlerine yatırım yapmanın getirdiği belli başlı riskler vardır. Kullanıcı, Kripto Varlık alım satımı ve yatırımı yapmak konusunda gerekli tecrübe ve bilgiye sahip olduğunu; Kripto Varlıklara konu varlıkların fiyatının oldukça dalgalı bir seyir izlediğini, buradan hareketle Kullanıcıların gerek hukuki gerekse finansal söz konusu getiri ve riskleri değerlendirme kabiliyetine sahip olduğunu kabul eder. Bu sebeple, Kullanıcı, BİTCİ BORSA’yı, herhangi bir yöneticisini, çalışanını, danışmanını, iştiraklerini veya bağlı kuruluşunu ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuz durumdan veya işbu Sözleşme kapsamında sunulan Hizmetler veya yapılan işlemlerden kaynaklanan ya da bunların sonucu olarak ortaya çıkan kayıplardan veya zararlardan sorumlu tutamaz.

Kullanıcılar işbu Sözleşme’nin kabul edilip onaylanması ile Kripto Varlık birimlerine yatırımının risklerini anladıklarını beyan ve taahhüt ederler. Fiyat değişimlerinden oluşan kâr ve zararlardan Kullanıcıların kendileri sorumludur. Kullanıcılar, bir kayıp ya da zarar yaşamaları durumunda BİTCİ BORSA’dan hiçbir hak talep edemezler.

3.10. Kullanıcı, Platformlar aracılığı ile gerçekleştirdiği işlemlerin, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir hukuka aykırılık teşkil etmediğini veya suç faaliyeti ile bağlantılı olmadığını kabul etmekle birlikte BİTCİ BORSA üzerinden erişim sağlanan içerik, ürün veya hizmet yahut niteliği gereği mümkünse satın alınan varlıklarda dair bunların ne şekilde kullanıldığı, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi mümkün değildir. Kripto Varlıkların kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, Kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından BİTCİ BORSA sorumlu tutulamaz. BİTCİ BORSA ürün, hizmet, site veya içeriklerinin kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar, tüm masraflar ve vergi mükellefiyetlerinden Kullanıcılar bizzat sorumludur. BİTCİ BORSA, Kullanıcıların kazanç ve kayıplarından oluşan masraflarından ve vergisel mükellefiyetlerinden sorumlu tutulamaz.

3.11. BİTCİ BORSA, basiretli bir tacir gibi davranarak Platform’a üye olan Kullanıcının güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda, Kullanıcıya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda (cold storage) saklanır. BİTCİ BORSA tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve BİTCİ BORSA Hizmetlerinin kullanılması halinde oluşabilecek hırsızlık / dolandırıcılık olayları da dahil BİTCİ BORSA’dan kaynaklanmayan herhangi bir sebeple BİTCİ BORSA sorumlu tutulamaz.

3.12. Platform, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden gerçek kişilere hizmet verir. Kullanıcıların 18 yaşından büyük olması zorunludur. 18 yaş kriteri, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine göre belirlenmektedir. Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. BİTCİ BORSA, herhangi bir nedenle sahibinin 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği veya 18 yaşından küçüklerce kullanıldığından şüphe ettiği Kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir. 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden Kullanıcı, bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan res’en sorumludur. BİTCİ BORSA, Kullanıcı ile ilgili tüm işlemlerde bu beyana itimat eder ve buna göre davranır.

3.13. Her Kullanıcı, sadece bir Kullanıcı hesabına sahip olabilir. Kullanıcı Platform’u sadece işbu Sözleşme’de tanımlanan Hizmetlerden faydalanılması amacı ile kullanabilir. BİTCİ BORSA, aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla Kullanıcı hesabı bulunması durumunda ilgili Kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir.

3.14. BİTCİ BORSA, teknik hatalardan dolayı gerçekçi olmayan fiyatlardan işlem yapılması gibi durumlarda, güvenlik sebebiyle veya hukuken gerektirmesi halinde ya da sistemi düzeltmek ve sistemin doğru çalışmasını sağlamak adına, Kullanıcı tarafından yapılan işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında bu Kullanıcı hesapları dondurulabilir. Bu tarz işlemlerden dolayı BİTCİ BORSA sorumlu tutulamaz ve BİTCİ BORSA’den hak talep edilemez.

3.15. Kullanıcılar, Platformlar üzerinden paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan BİTCİ BORSA veya Kulübü sorumlu olmayacağını; tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, üçüncü kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte fotoğraf, rumuz veya içerikler kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi; Platformlara eklenecek Kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların BİTCİ BORSA’ya devredildiğini; diğer Kullanıcıların Platformları kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde BİTCİ BORSA veya Kulübün veya ilgili Kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde BİTCİ BORSA veya Kulübün bu Katılımcının ilgili hizmetteki hesabını kapatma veya askıya alma hakkının bulunduğunu; kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı; reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı; diğer Kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma, Platformlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi; Platformda sunulan hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen Kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.

3.16. Kullanıcı para transfer işlemini yaparken Kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre faaliyet gösteren banka hesabını kullanacağını kabul etmektedir. Kullanıcı’nın farklı isimlerle işlem yapması durumunda yaşanabilecek gecikmelerden ya da işlemin hiç gerçekleşmemesinden Kullanıcı sorumludur. Farklı isimlerle yapılan transferlerin iade süreci işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası niteliğinde olan “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır. Yine Kullanıcı ATM’ler üzerinden veya diğer para yatırma yöntemleri ile transfer yapması halinde doğacak gecikmelerden ya da transferin hiç gerçekleşmemesinden de kendisi sorumludur. Bu hususlara ilişkin prosedürler “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır. Kullanıcı’nın veya Kullanıcı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilen kişi ya da kişilerin bu hükümlere aykırı davranması, Sözleşme’nin tek taraflı ve haklı feshi nedeni oluşturur ve tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. BİTCİ BORSA, bu kişiye ya da kişilere bundan sonra hesap açılmamasına karar verip bu kararını uygulayabilir.

3.17. Kullanıcı, BİTCİ BORSA tarafından talep edilen kimlik vs. bilgilerini talep edilmesi halinde belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve sair bilgilerinin talep edilmesine rağmen belgelenmemesi halinde, BİTCİ BORSA Kullanıcı’ya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeme hakkını haizdir.

3.18. Kullanıcı’nın Hesap Bilgileri Sayfası’na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu Kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Kullanıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Platform’da güçlü bir şifre kullanmalı ve ilgili şifreyi yalnızca BİTCİ BORSA Platformu’nda kullanmalıdır. Kullanıcı, Platform’a üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden sorumlu olup, kendisine ait Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.19. Platform üzerinden yapılan Kripto Varlık transferleri iade edilemez. Kripto Varlık transferleri iade edilemediğinden dolayı BİTCİ BORSA tarafından Kullanıcı’dan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu Sözleşmenin imzalanması ile peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3.20. BİTCİ BORSA, Kullanıcılar tarafından yapılan iş emirlerini, para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkına sahiptir. Ancak bu halde BİTCİ BORSA, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı derhal iade edecektir.

3.21. BİTCİ BORSA, Platform üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme işlemlerinde her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan BİTCİ BORSA mesul olmayacaktır. Ancak BİTCİ BORSA yaptığı değişiklikleri Bitci.com.tr internet Platformu’nda bulunan yardım sayfalarında veya diğer sayfalarda ilan edeceğini taahhüt eder.

3.22. BİTCİ BORSA, benzer Kripto Varlık alış satış platformlarından tamamen bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, internet Platformu’nun veya kurumun temsilcisi değildir. Hiçbir şirketle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle Kullanıcıların, diğer benzer platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı BİTCİ BORSA’yı sorumlu tutamazlar.

3.23. BİTCİ BORSA, Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.

3.24. BİTCİ BORSA tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen hak ve yetkilerin doğumu anında kullanılmaması bu hak ve yetkilerden ve bunların kullanımından zımnen de olsa feragat edildiği anlamına gelmemektedir. BİTCİ BORSA, mevzuata uygun olarak bu hak ve yetkileri dilediği zaman kullanmaya ehildir.

3.25. BİTCİ BORSA, internet sitesinde oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısa süreli ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan BİTCİ BORSA sorumlu tutulamaz.

3.26. Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda BİTCİ BORSA’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile BİTCİ BORSA’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

3.27. BİTCİ BORSA, Kullanıcı ile Kullanıcının kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. İşbu Sözleşme’nin akdi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması ne de BİTCİ BORSA sorumlu olmayacaktır.

3.28. İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

3.29. Kullanıcı, BİTCİ BORSA’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. BİTCİ BORSA ise, işbu Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, borç ve/veya alacaklarını herhangi bir izne tabi olmaksızın devir ve nakledebilir.

3.30. BİTCİ BORSA, işbu Sözleşme’de yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Ancak değişiklikler sitede ilan edilecektir. BİTCİ BORSA Kullanıcı, Sözleşme’yi imzalamakla bu bilgilendirme metotlarını kabul etmiştir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul ile BİTCİ BORSA tarafından yapılacak bu değişlikleri de geçmişe etkili olmak üzere önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3.31. İşbu Sözleşme BİTCİ BORSA tarafından sitede yayımlandığında geçmişe yönelik olarak ve eski/yeni tüm Kullanıcıları da kapsar şekilde geçerlilik kazanır.

 1. Ücretlendirme

4.1. Aşağıda 4.2 maddesi saklı kalmak üzere, BİTCİ BORSA, her alış ve satış işlemlerinde Kullanıcılardan kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir. Platformlar tahtında verilen Hizmetlerle ilgili ücretleri ve komisyonları Platformlar’da ilan etmektedir. BİTCİ BORSA, bu ücret ve oranlar üzerinde dilediği zaman önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Mevcut ücretler, komisyonlar ve limitler işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olup yapılan değişiklikler, Platformlar’da ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul ve onaylanması ile, bu işlem ücretinin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.

4.2. Platformlar üzerinden yapılan BİTCİ BORSA ürün, hizmet veya içerik kullanımları yahut alımları kripto varlıkların niteliği gereği iptal veya iade edilemez. Buna bağlı olarak, BİTCİ BORSA tarafından, Kullanıcıdan alınan hizmet bedeli ve işlem ücretleri de iade edilemez. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu Sözleşme’nin onayı ile peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı BİTCİ BORSA’yı sorumlu tutamayacağını kabul ve taahhüt eder.

 1. Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması

5.1. İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabulü ve onaylanması halinde, BİTCİ BORSA, Kullanıcı bilgilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki Kanun uyarınca hazırlanan ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Gizlilik Politikası uyarınca işleyebilir.

5.2. BİTCİ BORSA, Kullanıcıya ait IP adreslerini, erişim sağladıkları cihazı ve modeli, işletim sistemleri ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin eki olan Gizlilik Politikası’nı kabul etmesi ile bu hususlarda BİTCİ BORSA’ya açık rıza verdiğini de kabul eder. BİTCİ BORSA, topladığı bu bilgileri, detayları Gizlilik Politikasında yer aldığı üzere, Kullanıcılarını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, Kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir.

5.3. Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

5.4. BİTCİ BORSA, Platform üzerinden Kullanıcılarına sunduğu hizmetlerin tanıtımı ve daha fazla Kullanıcıya ulaşması adına üçüncü kişi kurum ve kuruluşlarla sponsorluk, reklam, izinli pazarlama gibi amaçlarla iş birliği yapabilmektedir. BİTCİ BORSA, bu gibi iş birlikleri kapsamında yasalara ve mevzuata uygun olarak iletişim ve pazarlama yapacağını, Kullanıcının onayı dışında iletişimlerde bulunmayacak ve talep edilmesi halinde Kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolay bir şekilde çıkabilmesini sağlayacaktır.

5.5. BİTCİ BORSA, Platform içerisinde başkaca sitelere veya uygulamalara bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü tarafların reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir veya bu üçüncü kişi sitelere veya uygulamalara yönlendirebilir. Kullanıcının bu şekilde eriştiği üçüncü taraf uygulamalarında veya sitelerinde bulunan gizlilik uygulaması ve politikaları ile barındırdıkları içeriğe ilişkin BİTCİ BORSA sorumlu değildir.

5.6. BİTCİ BORSA, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak Kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar:

(i) Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde,

(ii) BİTCİ BORSA’nın, Kullanıcılarıyla arasındaki Sözleşme’lerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

(iii) Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

(iv) Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

5.7. BİTCİ BORSA, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz Kullanıcıya veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

5.8. BİTCİ BORSA işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması bölümü uyarınca aşağıdakileri taahhüt eder:

5.8.1. Kişisel verileri KVKK’ya uygun şekilde almayı ve korumayı,

5.8.2. Kişisel verileri Taraflar arasındaki ilişkinin amacının gerçekleştirilmesi dışında, doğrudan veya dolaylı olarak başka hiçbir amaç için kullanmayacağını,

5.8.3. Gizli Bilgi’yi yasal yükümlülükler hali hariç olmak üzere, Kullanıcının onayı olmaksızın, üçüncü şahıs ya da kurumlara açıklamayacağını ve üçüncü şahıslarca kullanımına ve/veya kopya edilmesine izin vermeyeceğini,

5.8.4. Gizli Bilgi’nin istihdam ettiği personel, vekiller, Taraflar adına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından da korunacağını.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

“BİTCİ” markası ve logosu, “BİTCİ” mobil uygulamalar dahil olmak üzere Platform’ların yazılımı, tasarımı, alan adı ve bunlarla bağlantılı olarak BİTCİ BORSA tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı BİTCİ BORSA’ya aittir.

Kullanıcı, BİTCİ BORSA mülkiyetinde olan fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türeyen çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda BİTCİ BORSA’nın yazılı izni olmaksızın kullanamaz.

Kullanıcı’nın, üçüncü kişilerin veya BİTCİ BORSA’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, BİTCİ BORSA’nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 1. Sorumsuzluk Beyanı

7.1. BİTCİ BORSA, Platformlar’da yer alan fiyatlama ve istatistikler de dahil hiçbir içerikten sorumlu değildir. Platform üzerindeki tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. BİTCİ BORSA tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür durumlarda BİTCİ BORSA hiçbir sorumluluk üstlenmez.

7.2. BİTCİ BORSA, kendisi tarafından sunulan içeriklerin Kullanıcı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dahil olmak üzere açık ya dar örtülü, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler Kullanıcıya ‘olduğu gibi’ sunulmaktadır. BİTCİ BORSA içeriklerin kullanılmasından BİTCİ BORSA kar kayıplarından ya da menfi zararlar da dahil hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. BİTCİ BORSA tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişiye/ kuruma/ şirkete/ markaya yapılan atıf, bu kişilerin/ kurumların/ şirketlerin/ markaların piyasa değerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerlerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye değildir.

7.3. İşlemlerin tamamı Blokzincir ağında geri döndürülemez şekilde meydana getirildiği için, Kullanıcının yaptığı transferler, Dijital Cüzdandan Dijital Cüzdana varlık aktarımları, soğuk cüzdana varlık aktarımları gibi haller esnasında yaptığı hatalı işlemlerde Blokzincir üzerinde yapılan işlemlerin geri alınamaması söz konusudur. Dolayısıyla sorumluluk tamamen Kullanıcıya aittir. BİTCİ BORSA işlemlerin verilen talimatlar dışında gerçekleştirilmesi dışında başkaca bir şekilde sürece müdahil değildir, dolayısıyla BİTCİ BORSA işlemin hatalı olup olmadığına ilişkin hiçbir bilgiye sahip olamadığı gibi bu husus Kullanıcının sorumluluğunda olup Blokzincir teknolojisi gereği işlemler geriye alınamaz ve dolayısıyla işlemler için BİTCİ BORSA’ya ödenecek ücretler de dahil olmak üzere ilgili tutarların Kullanıcıya iade edilmesi mümkün değildir. Kullanıcı girdiği bilgilerin doğruluğundan emin olmalı ve işlemi, işlemin doğruluğunu teyit ettikten sonra gerçekleştirmelidir. Kullanıcı, Blokzincir üzerinde yapılan işlemlerin geri döndürülmez ve iptal edilemez nitelikte olduğu konusunda bilgilendirildiğini, işlem iptali ve işlemin geri alınmasının mümkün olmadığını ve dolayısıyla alınan işlem ücretleri ve komisyonların iade edilmeyeceğini, yaptığı işlemlerde sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

7.4. Platformlar sadece BİTCİ BORSA ürün, hizmet veya içeriklerine erişim, bunların kullanılması veya niteliğine göre bunların alış-satış işlemine imkân sağlayan alt yapıyı temin eder. BİTCİ BORSA hiçbir şekilde işlemlerin sonuçlanmasını ya da Platform’a girilen emirlerin gerçekleşmesini garanti etmez. Fiyatlar tamamen işlem gerçekleştiren tarafların ilgili Kripto Varlık yönelik arz – talep ilişkisine göre belirlenir. Sitede oluşan fiyatları BİTCİ BORSA belirlemez. Fiyatlarda ortaya çıkan değişiklikler ya da işlemlerin gerçekleşmemesi nedeniyle Kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan veya doğacak zararlardan BİTCİ BORSA sorumlu tutulamaz.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

BİTCİ BORSA tarafından sunulan kripto varlık alım satımı, transfer ve diğer tüm iş ve hizmetlerden kaynaklı talep ve uyuşmazlıklar dahil işbu Sözleşme’den veya Platformlar’ın kullanımından doğan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri İstanbul/Türkiye’dir. Tahkim dili Türkçe’dir. Uyuşmazlığın esasına Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanır.

 1. Sözleşme Değişiklikleri ve Delil Sözleşmesi

BİTCİ BORSA bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası da dahil olmak üzere önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme haklarını tek taraflı olarak haizdir.

İşbu Sözleşmedeki herhangi bir madde hiçbir şekilde Kullanıcının yasal yükümlülüklerinin yerine getirmesini, ilgili düzenlemelere uymasını ve denetlenmesini, engelleyici şekilde yorumlanamaz.

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda BİTCİ BORSA’nın kendi veri tabanında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, e-posta yazışmalarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.

 1. Yürürlük ve Kabul

BİTCİ BORSA internet sitesinin herhangi bir sayfasına girerek veya BİTCİ mobil uygulamasını kullanarak ya da diğer bir Platform’unu kullanmaya başlayarak, Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Kullanıcı Sözleşmesi’nin şartlarını kabul etmeyen Kullanıcıların Platformları ve Platformlar üzerinden sağlanan hizmetleri kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan zararlardan BİTCİ BORSA sorumlu tutulamaz.

 1. Hukuki ve Cezai Müeyyideler

11.1. İşbu Sözleşme’yi kabul ederek Kullanıcı, tüm Kripto Varlıklar ile ilgili yetkili kurumlar tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

11.2. Kullanıcı tarafından sitenin hukuka aykırı amaçlarla kullanılması ya da başka bir kişiye kullandırtılması durumunda Kullanıcı, oluşan herhangi bir sonuçtan işbu Sözleşme uyarınca sorumludur. Bu hususta BİTCİ BORSA’yı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. BİTCİ BORSA tarafından Kullanıcının hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak silinmesi, askıya alınması vs. hususları nedeniyle BİTCİ BORSA, bu kişinin yeniden hesap açmasını süresiz olarak yasaklama hakkına sahiptir.

11.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin kabulüyle birlikte siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatına uygun biçimde kullanacağını taahhüt eder. BİTCİ BORSA, yasalara aykırı kullanım tespit ettiğinde, Kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu durum gizliliğin ihlali anlamına gelmez ve BİTCİ BORSA’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

11.4. Kullanıcı, BİTCİ BORSA adı ve/veya logosunu kullanarak BİTCİ BORSA adını lekeleyen, ticari itibarını zedeleyen ya da haksız rekabet yaratan paylaşımlar yapmayacağını taahhüt eder. Bu taahhüt her türlü yazılı ve görsel medya olmak üzere tüm sosyal medya mercilerini kapsamaktadır. Bu maddenin ihlalinin tespiti halinde, BİTCİ BORSA, önceden bildirimde bulunmaksızın Sözleşme’yi tek taraflı feshetme, Kullanıcının hesabını engelleme, askıya alma ya da tamamen silme haklarını elinde bulundurur. Ek olarak BİTCİ BORSA, Kullanıcıya karşı bu maddenin ihlali nedeniyle her türlü tazmin hakkını kullanacaktır. Kullanıcı, bu maddenin uygulanması nedeniyle tüm itiraz ve talep haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.5. BİTCİ BORSA, borsa iş akışı ve yazılım güvenliği açısından şüpheli işlem girişimi tespit ettiği Kullanıcıya ait hesap veya hesapları geçici olarak ya da kalıcı olarak alış satış emirlerine kapatmak, şüpheli işlem gerçekleştiren Kullanıcı hesaplarını askıya almak, dondurmak ya da geçici olarak kapatmak haklarına sahiptir. BİTCİ BORSA, adli ve/veya idari makamlardan gelecek el koyma (bloke) talepleri nedeniyle ve bu makamlardan bankalara gelecek talepler neticesinde bankaların bildirimi üzerine Kullanıcının hesabındaki malvarlığına el koyma (bloke) işlemi uygulayabilir. BİTCİ BORSA tarafından dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde bu maddenin uygulanması nedeniyle, BİTCİ BORSA’nın hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

11.6. BİTCİ BORSA, [email protected], Canlı Destek ve İletişim Merkezi üzerinden yazışmalarında genel ahlak ve dürüstlük kurallarına aykırı ifadeler kullanan Kullanıcılara ait hesapları geçici ya da sürekli olarak alış-satış emirlerine kapatmak ve bu Kullanıcıların hesaplarını askıya almak, dondurmak ya da kalıcı olarak kapatmak haklarına sahiptir. BİTCİ BORSA’nın bu maddeyi dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde uygulaması durumlarında, BİTCİ BORSA’nin hukuki ve cezai sorumluluğu iddia edilemez.

11.7. BİTCİ BORSA tarafından Kullanıcıya yanlışlıkla, sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde Kripto Varlık gönderilmesi halinde bu husus Kullanıcıya derhal elektronik posta, arama, SMS vb. yollarla bildirilir. Bildirime rağmen 1 iş günü içerisinde Kullanıcı tarafından iade edilmemesi halinde BİTCİ BORSA tarafından başka bir bildirime gerek olmaksızın Kullanıcının hesabı kapatılabilir, askıya alınabilir ya da süresiz biçimde erişimi durdurulabilir. Yine bu halde, BİTCİ BORSA tarafından Kullanıcının hesabı yanlışlıkla yapılan transfer kadar eksi bakiyeye düşürülebilir ve yasal yollara başvurulur. BİTCİ BORSA, bu işlem nedeniyle uğradığı doğrudan ya da dolaylı zararları tazmin hakkını saklı tutar.

11.8. Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddenin ya da maddelerin ihlal edildiğinin BİTCİ BORSA tarafından tespit edilmesine karşın, BİTCİ BORSA tarafından Sözleşme’nin feshedilmemesi, Kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulmaması, bu haklardan BİTCİ BORSA tarafından feragat edildiği anlamında yorumlanamaz. Tespit edilen bu ihlallere karşı BİTCİ BORSA’nın tüm hakları saklıdır.

 1. Hesaba Erişim ve Kullanıcının BİTCİ Varlıkları

BİTCİ BORSA işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki herhangi bir maddenin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde, Kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, silme, durdurma, askıya alma ve kısıtlama haklarına sahiptir. Ancak bu hakların BİTCİ BORSA tarafından kullanılması halinde dahi Kullanıcının BİTCİ BORSA bünyesindeki varlıkları bu durumdan etkilenmez ve Kullanıcının BİTCİ BORSA bünyesindeki varlıkları üzerinde yasalardan doğan bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde derhal Kullanıcıya iade edilir. Kullanıcı, Dijital Cüzdanı ile ilişkili olan dijital varlık birimini, hesabın devre dışı bırakılması, iptal edilmesi veya sona erdirilmesinden sonra inceleme konusu işlem tamamlanana kadar transfer etme hakkına sahip değildir.

 1. Mücbir Sebep

13.1. BİTCİ BORSA aşağıdaki haller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa edemez ise geciken veya engellenen yükümlülüklerinden sorumlu tutulmaz ve bu durum Sözleşme ihlali olarak değerlendirilemez:

13.1.2. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar;

13.1.3. Siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar;

13.1.4. Elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket;

13.1.5. Hukuki ve idari düzenlemeler, yasaklar veya

13.1.6. BİTCİ BORSA’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar.

 1. Hesabın Kapatılması

14.1. Kullanıcı istediği tarihte herhangi bir neden ileri sürmeden hesabının tamamen kapatılmasını talep edebilir. Bu talep yalnızca kimlik ve imzalı bir dilekçe ile hazırlanan selfie aracılığıyla [email protected] üzerinden iletebilir. Kullanıcı tarafından iletilecek bu talep üzerine talebin ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Kullanıcının hesabı kapatılacaktır.

14.2. Yasal düzenlemeler ve BİTCİ BORSA’nın meşru menfaatleri gereğince hesabı kapatılan Kullanıcının hesap işlem detayları ve verileri yasalarda ön görülen süreler boyunca BİTCİ BORSA tarafından saklanmaya devam edecektir.

 1. Sözleşmenin Onaylanması

15.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından tüm maddeleri okunarak ve tamamen anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girmiştir.

15.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin şartlarını kabul etmeyen Kullanıcıların Platformlar’ı ve Platformlar üzerinden sağlanan servisleri kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan zararlardan BİTCİ BORSA sorumlu tutulamaz.

15.3. Bitci Borsa ürün ve hizmetleri Masak Mevzuatı uyarınca tarafınızdan şahsen kullanılması gerekmektedir. Bitci Borsa hesabınızı, başkaları adına açmanız veya kullanmanız halinde gerçek yararlanıcıyı Bitci Borsa sitesindeki KYC ve Gerçek Yararlanıcı Beyan Formunu doldurarak beyan etmeniz gerekli ve zorunludur. Bu şekilde beyan edilen hususlar yürürlükteki mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmekte olup, gerçeğe aykırı bilgi ve beyanlardan yasal sorumluluk Kullanıcıya aittir.