KVKK Aydınlatma Metni

Bitci Borsa Teknoloji A.Ş. (“Bitci” veya “Biz”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Kişisel verilerinizi işlediğimiz faaliyetlerimiz hakkında size işbu Aydınlatma Metni (“Metin”) ile bilgi vermek isteriz.

İşbu Metin, Bitci ile Bitci.com.tr internet sitesi ya da Bitci’nin mobil uygulamaları (“mobil uygulamalar”) (internet sitesi ve mobil uygulamalar birlikte “Platformlar” olarak anılacaktır.) üzerinden üye olan gerçek kişi kullanıcıların arasında düzenlenen Bitci Borsa Kullanıcı Sözleşmesi’nin  de ayrılmaz bir parçasıdır.

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verilerinizin işlenmesinde veri sorumlusu, Mersis Numarası [0178118113600001] olan BİTCİ BORSA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’dir. Bitci’nin iletişim bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Adres : Maslak Mah. AOS 55.Sk 42 Maslak B Blok Sitesi No:4 İç Kapı No:545 Sarıyer/İSTANBUL
 • Telefon : +90 850 255 48 48
 • E-posta : [email protected]
 1. VERİLERİN TOPLANMASI VE KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Bitci (i) Platformlar’ı kullanırken bizimle gönüllü olarak paylaştığınız bilgileri ve (ii) Platformlar’da yer alan hizmetleri kullanırken, Metin’de belirtilen amaçlara uygun şekilde otomatik olarak elde edilen bilgileri sadece yasaların izin verdiği ölçüde toplar.

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri Örneği

Kimlik Bilgileri 

 

Ad, doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kimlik bilgileri, anne adı, baba adı, kimlik seri numarası, kimlik geçerlilik tarihi, uyruk, imza, kimlik fotoğrafı, cinsiyet

İletişim Bilgileri

 

E-posta adresi, posta adresi, ikametgâh adresi, telefon numarası ve diğer kişisel veriler

Kullanıcı İşlem Bilgisi

Ödeme kart bilgisi, çağrı belgesi kayıtları, hesap sahibinin adı, fatura bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, dekont, dekont bilgileri, hesap bilgileri, Kullanıcının kripto para cüzdanı üzerinde gerçekleştirdiği hesap hareketleri, iletişim geçmişi vs.

Finansal Bilgiler

Banka/ödeme kuruluşu bilgisi, Kullanıcı numarası, ödeme hesap bilgisi, çağrı belgesi kayıtları, hesap sahibinin adı, fatura bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, dekont, dekont bilgileri, hesap bilgileri, finansal performans bilgileri, malvarlığı bilgileri.

Görsel Kayıtlar

Kullanıcının fotoğrafı

Pazarlama Bilgisi

 

Bitci ile Kullanıcı arasında telefon ve e-posta üzerinden gerçekleştirilen konuşma ve yazışmalar, iletişim geçmişi, alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vs.

Lokasyon Bilgisi

İşlemin gerçekleştiği ve bulunduğu yerin konum bilgileri.

İşlem Güvenliği Bilgisi

 

Kullanıcının IP adresi, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, anlık fotoğraf, işlem dekontları, ikametgâh adresi, nüfus kayıt örneği belgesi, internet sağlayıcısı, kullandığı işletim sistemi ve tarayıcı, cihaz tipi (diz üstü bilgisayar ya da akıllı telefon), mobil uygulama ya da web sitesi, cihaz çerez ayarları, Kullanıcı cihazı tarafından bildirilen coğrafi bölge

 1. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 Kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlarla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak ve 5. ve 6. maddelerinde sayılan hukuki sebeplere dayanarak tarafımızca işlenmektedir: 

Amaçlar

KVKK m.5/2 Kapsamında Hukuki Sebepler

·       Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’e uyulması

·       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

·       Kimlik ve iletişim bilgilerinin güncellenmesi

·       Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

·       Talep / Şikayetlerin Takibi

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, 

• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara (BTK, BDDK gibi) Bilgi Verilmesi

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

·       Talep / Şikayetlerin Takibi 

·       Hesap güvenliğinin sağlanması için kullanıcıdan bilgi/belge talep edilmesi

·       Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

·       Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi   

·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

·       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kimlik ve iletişim kategorilerindeki kişisel verileriniz reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla açık rızanız alınarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve verilerinizin güvenli şekilde saklanması amaçlarıyla kullandığımız BT Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle “açık rızanız” alınarak yurt dışına aktarılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik verdiğiniz açık rızayı dilediğiniz zaman herhangi bir kısıtlama ve zarara uğramaksızın geri çekebilirsiniz. Buna yönelik taleplerinizi bize yukarıdaki iletişim kanallarımız üzerinden iletebilirsiniz.

 1. TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, bu Metnin C başlığında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) belirtilen hukuki sebebe dayanarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ilgili kişi tarafından Platformlarımızda bulunan formların doldurulması, anketlerin cevaplanması, diğer internet siteleri üzerinden iletilmesi, e-posta iletisi gönderilmesi, posta yoluyla, bize ilettiğiniz ilgili belgeler üzerinden, çağrı merkezi veya telefon numaramız üzerinden iletişime geçilmesi, sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi, bültenimize abone olunması ile yetkili kamu kurumları tarafından gönderilen tebligatlar üzerinden ve çerezler vasıtasıyla  işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE DOĞRULUĞU

Bitci, sizin tarafınızdan sağlanan verileri güvenli bir şekilde depolar ve yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği şekilde, paylaştığınız bilgilerin yetkisiz erişimini veya toplanmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alır.

Bitci, kişisel verilerinizi ancak uymakla yükümlü olduğu ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

Ayrıca, veri minimizasyonu çalışmaları yapmakta, kişisel verilerin saklanması için mevzuatta öngörülen süreleri tespit etmekte veya mevzuatta öngörülen bir süre olmaması halinde işleme amacına göre azami süreyi tespit etmekte ve kişisel verileri bu sürenin sona ermesiyle imha etmektedir. 

Kişisel verilerinizin imha edilmesini istediğinizde yukarıdaki iletişim kanallarımızdan bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Ekibimiz imha talebinizi en kısa sürede yerine getirecektir. Fakat, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ya da bir hakkın tesisi ve korunması söz konusu ise Bitci, bu amaçla işlediği verileri gerekli olan süre kadar saklamaya devam edecektir. 

Gerek bize gerekse de satın alınan veya işlemlerinize konu mal veya hizmetin ödemesi için ilgili hizmet sağlayıcıya kişisel veya başka bir veri sağlamanız halinde, bu verinin sağlanması ya da işlemin gerçekleştirilmesi sonucu olarak ortaya çıkan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve diğer maddi veya maddi olmayan herhangi bir konu, kayıp, zarardan münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

BİLGİLERİNİZİN KİMİNLE PAYLAŞILDIĞI, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Bitci, sizin rızanız olmadan, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Gerek Anayasa gerekse de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda, Bitci kişisel verilerin yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi ve mal / hizmet satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımız ile veriler paylaşılmaktadır.
 • İletişim süreçlerini yürütmek üzere çağrı merkezi süreçlerine yönelik hizmet aldığımız iş ortaklarımız ile paylaşılacaktır.
 • Bitci’nin ana hissedarı ve ana hissedarının ortak olduğu diğer şirketlere ve bizim adımıza faaliyette bulunan Bitci’nin diğer üyeleri ile paylaşabilecektir.

Bitçi, bu verileri bir ürün siparişine yanıt olarak üçüncü taraf satıcılara yönlendirebilir veya sizden Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında ayrıca izin almak kaydıyla sizi ticari bülten dolaşım listesine ekleyebilir.

Bitci tarafından toplanan verilerin bir kısmı, tarafınıza ait profilin gösterilebilmesi amacıyla diğer kullanıcılarla paylaşılabilir. Profilinizde gösterilecek bilgilerin kapsamı ise tarafınızca belirlenecektir.

Hizmet sağlayıcımız olan harici web siteleri ve şirketler, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinize, platformlardaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirler. Bu web siteleri ve şirketler, işbu Metin kapsamı dışındadır ve bu web sitelerine ve şirketlere uygulanamaz. Lütfen ilgili web sitelerinin ve şirketlerin gizlilik politikasına doğrudan başvurunuz.

 1. GÜVENLİK DÜZEYİ

Bitci, kişisel bilgilere, bunların bütünlüğüne ve güvenliğinin korunmasına önem vermektedir. Bu nedenle, tarafınızca sağlanan verilerin değiştirilmemesini ve herhangi bir bilgiye erişimin yetkisiz kişilerce erişilmemesi için kişisel bilgilerinizin sıkı bir şekilde izlendiği yüksek güvenlikli veri tabanlarımızda güvenle saklanmasını sağlıyoruz.

 1. ÇOCUKLARA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

18 yaşın altında ve reşit olmayanlar, ebeveynlerinin veya vasilerinin izni olmadan, platformlarımız üzerinden herhangi bir ücretli hizmeti sipariş etmemeli veya platformlarımızda online olmamalıdır. 13-17 yaşlarındaki kişilerin, herhangi bir bilgi almak veya içerik hakkında yorum yapmak istemeleri durumunda, ebeveynlerinin işbu Kullanıcı Aydınlatma Metni’mizi okumalarını ve gerekirse gizlilik yükümlülüğümüzle ilgili bizimle iletişime geçmelerini istemelidirler.

 1. YURT DIŞINA AKTARIM

İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları ve yazılımları (“BT Sistemleri”) (… e-posta yazılımları, Amazon-Cloud sistemleri) kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve verilerinizin güvenli şekilde saklanması amaçlarıyla kullanılan BT Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.

 1. ÇEREZLER

Bizler, Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde çerezler kullanabileceğimiz gibi aynı zamanda, alışkanlıklara, kullanım şekillerinize ve kullanıcı gruplarının demografik özelliklerine ilişkin istatistikleri grup veya bireysel olarak analiz etmek ve ortaya çıkarmak için kişisel verilerinizi toplu halde anonim veriler olarak işleyebiliriz. Bitci, söz konusu anonim verileri üçüncü kişilerle sizin rızanız olmadan paylaşabilir.

 1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişilerin; 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hali) çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

Bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Maslak Mah. AOS 55.Sk 42 Maslak B Blok Sitesi No:4 İç Kapı No:545 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki şirketimize bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahip olduğunuzu hatırlatırız.

 1. UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK

İşbu Aydınlatma Metni Bitci internet sitesinde (Bitci.com.tr) yayımlanır ve yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüktedir.

Bitci yasal düzenlemeler ve şirket politikaları doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeler Platformlar’ımız üzerinden size bildirilecektir.

 1. GÜVENLİK VE ZAFİYETİN RAPORLANMASI

Bitci olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktayız. Bununla birlikte verilerinizin güvenliğine ilişkin herhangi bir sorun fark ederseniz bize bildiriniz.

Bu konuda bize ileteceğiniz gönderide; güvenlik zafiyetinin detaylarını, bu zafiyeti aynen görebilmek veya doğrulamak için ne yapmamız gerektiğini açıklayan bir e-postayı, iletişim bilgilerinizi ve adınızı da içerecek şekilde [email protected] adresine gönderin. Kişisel verilerinizin korunmasının ihlal edilmesini düşünüyorsanız aşağıdaki İlgili Kişi Başvuru Formu ve İhlal Formunu doldurup yukarıdaki iletişim kanallarımızdan herhangi biriyle tarafımıza iletebilirsiniz.